Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Βας. Γεωργίου 12, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ. & Fax: 210 6894900
Οικονομίδης Βας.: 6932271571
Οικονομίδου Δημ.: 6937010212
E-mail: dimitraeconomidou@gmail.com